ZAPISY DO KLASY I-wszej NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapisy do szkoły klasa I ruszają już od jutra –  od 03.01.2024 r.

Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej  należy:

1. Dokonać zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły.
2. Wypełnić ankietę z danymi dziecka (imiona, nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, PESEL dziecka, numer telefonu kontaktowego).
3. Do wglądu akt urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka.

W załączeniu wnioski o zapisanie dziecka do szkoły na rok 2024/2025 oraz na świetlicę.

Script logo