O szkole

 • Godło Rzeczypospolitej Polskiej

  Godło Rzeczypospolitej Polskiej

 • Logo szkoły

  Logo szkoły

 • Szkoła Promująca Zdrowie

  Szkoła Promująca Zdrowie

 • Szkoła z Pozytywną Uwagą

  Szkoła z Pozytywną Uwagą

 • Stowarzyszenie "Aktywna Trójka"

  Stowarzyszenie "Aktywna Trójka"

 • Program "Poznaj Polskę"

  Program "Poznaj Polskę"

Zadaniem szkoły jest pomoc uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia,
 • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności,
 • wzbudzaniu zainteresowania nauką jako procesu trwającego całe życie,
 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych sukcesów.

Chcemy także przygotować dzieci i młodzież do przyszłego życia poprzez:

 • kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju i dobra wspólnego,
 • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
 • kształtowanie pozytwnego stosunku do zabawy, pracy i wypoczynku,
 • poznawanie zasad życia współczesnego,
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
Script logo