UWAGA - Noszenie Maseczek i Przyłbic w SP3

Zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku oraz zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły przypominamy, iż „W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Script logo