UWAGA! - DWIE INFORMACJE

1. Od poniedziałku 26 października br. obiady będą wydawane tylko dla uczniów klas I - III. Świetlica szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.
Po zajęciach lekcyjnych uczniowie klas I - III, którzy nie są objęci opieką w świetlicy, muszą być obowiązkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbierane ze szkoły przez osoby dorosłe. 

Sprostowanie
Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki w świetlicy szkolnej i mają pozwolenie od rodziców na samodzielne wyjście po lekcjach ze szkoły, nie muszą być odbierani przez rodziców czy opiekunów.
    
2. Od poniedziałku wprowadzony zostaje również zakaz wchodzenia osób dorosłych, które nie są pracownikami, na teren szkoły. Na dzieci proszę oczekiwać przed budynkiem szkoły, zachowując dystans społeczny. Ze świetlicy uczniowie będą mogli wychodzić co pół godziny, czyli o godz. 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30. W tym czasie proszę oczekiwać na dzieci przed budynkiem szkoły.

Script logo