OBIADY 2022-2023

Drodzy Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku informuje, że obsługą cateringu w naszej szkole oraz dla uczniów naszej szkoły oddelegowanych do Szkoły Podstawowej nr 1
będzie zajmowała się firma:

H.O.T.E.L LIDO

Kościuszki 23A

57-540 Lądek Zdrój

Usługa cateringu rozpocznie się od dnia 12.09.2022 r.

Obiady wydawane będą od godziny 13:00.

Aby móc korzystać z cateringu w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku należy do dnia 09.09.2022 roku do godzinny 9:00 złożyć wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA NA OBIADY.

!!! Kartę zgłoszenia składacie Państwo TYLKO w sekretariacie szkoły !!!

Osobiście lub za pośrednictwem mailowym na adres j.marszalek@sp3.klodzko.pl

Rodzice zobowiązują się do uiszczania opłat

(wpłata musi  być zaksięgowana na koncie) do 12 dnia każdego miesiąca
włącznie w formie przelewu na numer konta:

 PKO       29 1020 5112 0000 7602 0056 8634

Tytuł przelewu: za obiady, SP3 - nazwisko i imię Ucznia, klasa.

   !!! W sprawie odpisów i płatności kontaktujecie się Państwo TYLKO z firmą LIDO !!!

Nieobecności na obiadach należy zgłaszać, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
na adres mailowy
hotellido1@poczta.onet.pl /
sms pod numer 506 903 227 do godz. 20:00

(Imię i Nazwisko dziecka, klasa, termin odpisu od…do..)

Koszt posiłku obiadowego (zupa + II danie + napój)

wynosi 12,00 brutto

 We wrześniu opłatę należy wpłacić do dnia 16.09.2022 r.

Kwota do wpłaty za wrzesień wynosi: 15 dni x 12 zł= 180 zł

 Sytuacja jest nowa zarówno dla Państwa jak i dla nas, prosimy więc o zrozumienie, cierpliwość
i wyrozumiałość 😊 Do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Justyna Marszałek z sekretariatu, która odpowie na wszelkie Państwa pytania 😊

Script logo